Søg en fængende overskrift, der beskriver jobbet: "Stabiliser din tilknytning til Forsvaret som reservist ved Den Kongelige Livgarde"

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ønsker du at opretholde din tilknytning til Forsvaret, ved at fastholde og udvikle dine kompetencer, vil vi opfordre dig til at søge en stilling i reserven ved Staben, Den Kongelige Livgarde.

Om os

Reserveenheden ved Staben, Den Kongelige Livgarde, har til formål at stille en passende pulje af aktive reservister til rådighed, med henblik på at støtte Livgardens enheder i løsning af relevante opgaver, og som generel aflastning og supplement til det faste personel.

Den Kongelige Livgarde tilbyder reservisterne mulighed for relevant tjeneste og uddannelse med henblik på at opbygge og vedligeholde den enkeltes nødvendige kompetencer, således reserveenheden til enhver tid kan støtte Livgardens enheder.


Om stillingen

Dette stillingsopslag er med henblik på at ansætte stabshjælpere til stabens reserveenhed, og gælder derfor ikke en specifik funktion. Såfremt en kandidat vurderes egnet til ansættelse, vil der på baggrund af kandidatens tidligere tjeneste og den enkeltes kompetencer og kvalifikationer blive taget stilling til hvilken funktion, der matcher bedst.


Om dig

Du har gennemført tilfredsstillende tjeneste ved SRS og har opnået bred erfaring, gerne fra forskellige enheder.

Det er ønskeligt, at du tidligere har været udsendt for Forsvaret.

Som reservist ved staben skal du som udgangspunkt have mulighed for at blive indkommanderet ca. 5 dage årligt.


Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingen er på konstabelniveau og er på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen, major Søren Schwartz, på e-mail: LG-STCH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183 eller sende en mail til FPS-KTP-RESERVEN@MIL.DK

Ansøgningsfrist er den 14. juli 2024 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.
Rådighedsstillingen er til besættelse snarest muligt.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Garderkasernen Høvelte, Høveltevej , 3460 Birkerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6072845

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet