Nyheder fra Birkerød

2 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Birkerød og omegn

Job tilbydes:
Administrativ sagsbehandler til ældre- og plejeboliganvisning
Rudersdal Kommune har anvisningsret til 319 ældre- og handicapvenlige boliger og 572 plejeboliger og anviser 40-60 ældrevenlige boliger samt 140 -180 plejeboliger årligt. Vi har fået puljemidler til styrke vores opgaver i Rådgivning og Visitation de næste to år og har derfor en to årig stilling på 28 timer, med mulighed for forlængelse. Jobbet indebærer forberedelse af- og opfølgning med boligvisitationsudvalg, administration af boligventeliste samt konkret anvisning af de ledige boliger. Sagsbehandlingen omfatter et tæt samarbejde med visitatorer, de almene boligselskaber samt plejecentre. I er to administrative sagsbehandlere, som i fællesskab har følgende konkrete opgaver: Modtage, indhente yderligere oplysninger og kvalificere ansøgninger til boligvisitationsudvalget Deltage i boligvisitationsudvalget Skrive afgørelsesbreve på baggrund af boligvisitationsgruppens vurdering Klagesagsbehandle afgørelser, når en borger klager over et eventuelt afslag Prioritere ansøgere på ventelisten ud fra vurdering af det aktuelle/ akutte behov for anden bolig Kontakte borger telefonisk/ skriftligt og enkelte gange på møde med tilbud om konkret bolig Informere og vejlede borger om de aktuelle muligheder for tilbud, økonomi og retningslinjer i forbindelse med flytning i anvist bolig Modtage og give plejecentre og boligselskaber information om anviste borgere til bolig Dokumentere i journalsystem, opdatere statistik og forskellige afrapporteringer Sikre mindst mulig tomgangshusleje ved effektiv administration Opdatere information i pjecer og på hjemmeside Udarbejde boligvisitationssag og statistik til Social - og Sundhedsudvalget halvårligt Du kan læse mere om boligerne, målgruppen og kriterier for boliganvisning på Rudersdal Kommunes hjemmeside: Boliger med støtte og pleje | Rudersdal Kommune Din profil Du har en relevant uddannelse/baggrund til at varetage ovenstående opgaver og helst erfaring fra det kommunale område. Du har en særlig evne til at skabe en god dialog og kan kommunikere ligeværdigt i tale og på skrift med borger med henblik på at give den bedst mulige vejledning og støtte. Du skal være klar til at argumentere for en faglig vurdering, hvis borger eller pårørende har et ønske vi ikke kan imødekomme. Du skal følge de detaljerede administrationsgange og kvalitetsstandarder, så alle borgere får en fair og lige behandling i kommunen. Du trives med mange forskellige administrative opgaver og kontaktflader i løbet af din arbejdsdag. Du kan arbejde selvstændigt, men søger også det gode samarbejde. Du har sans for detaljen i de administrative processer og er samtidigt god til at danne dig et overblik. Du kan arbejde struktureret, systematisk og prioritere dine opgaver. Du skal kunne (lære) begå dig i vores journalsystem Nexus, sagsbehandligssystem Acadre og beherske grundlæggende arbejdsfunktiner i Exel. Derfor skal du vælge os Vi er en afdeling, der har en uformel omgangstone, er tværfaglige og har en stor samarbejdsflade med øvrige enheder i kommunen. Du vil få et godt indblik i Sundhed og Forebyggelsesafdelingens mange forskellige opgaver. Vi har travle arbejdsdage, hvor der plads til humor og kollegiale hensyn. Vi er altid er klar med sparring og kollegial vejledning. Du får erfaring med myndighedsarbejdet i afdelingen for Rådgivning og Visitation, hvor der behandles mange forskellige henvendelser om rådgivning og støtte i et tværfagligt miljø. Du får en kollega, som du vil få et tæt arbejdsfællesskab med. Arbejdstiderne er flexible og der er i begrænset omfang mulighed for hjemmearbejde. Ansættelsesvilkår Vi tilbyder dig 28 timer ugentligt. Ansættelsen er foreløbigt 2 årig. Vi håber, at du kan starte senest 1. februar men gerne før. Om os Rådgivning og Visitation yder vejledning og træffer afgørelser om hjemmehjælp, rehabilitering, daghjem, ældre- og plejeboliger, boliger og bosteder, træning, demenstilbud m.m. Vi har ambitionen om at levere en helhedsorienteret indsats og skabe én indgang for borgerne. Vi er flere forskellige faglige profiler, der sammen kan yde den rette indsats på rette tidspunkt for borgerne. Rådgivning og Visitation har til huse på Stationsvej i Birkerød, lige over for S-togstationen. Ansøgning, samtale og kontakt Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Chef for Rådgivning og Visitation Birgitte Grønnegård Jepsen tlf 7268 5192 eller koordinerende sygeplejerske Louise Fangel Olsen på tlf 4611 5043 ( helst ml. 13.00-15.00) Vi forventer at indkalde til samtaler onsdag d. 13.12 fra kl. 14.00
Rudersdal Kommune
Indrykket 8. december på JobNet
Job tilbydes:
Administrativ sagsbehandler til ældre- og plejeboliganvisning
Rudersdal Kommune har anvisningsret til 319 ældre- og handicapvenlige boliger og 572 plejeboliger og anviser 40-60 ældrevenlige boliger samt 140 -180 plejeboliger årligt. Vi har fået puljemidler til styrke vores opgaver i Rådgivning og Visitation de næste to år og har derfor en to årig stilling på 28 timer, med mulighed for forlængelse. Jobbet indebærer forberedelse af- og opfølgning med boligvisitationsudvalg, administration af boligventeliste samt konkret anvisning af de ledige boliger. Sagsbehandlingen omfatter et tæt samarbejde med visitatorer, de almene boligselskaber samt plejecentre. I er to administrative sagsbehandlere, som i fællesskab har følgende konkrete opgaver: Modtage, indhente yderligere oplysninger og kvalificere ansøgninger til boligvisitationsudvalget Deltage i boligvisitationsudvalget Skrive afgørelsesbreve på baggrund af boligvisitationsgruppens vurdering Klagesagsbehandle afgørelser, når en borger klager over et eventuelt afslag Prioritere ansøgere på ventelisten ud fra vurdering af det aktuelle/ akutte behov for anden bolig Kontakte borger telefonisk/ skriftligt og enkelte gange på møde med tilbud om konkret bolig Informere og vejlede borger om de aktuelle muligheder for tilbud, økonomi og retningslinjer i forbindelse med flytning i anvist bolig Modtage og give plejecentre og boligselskaber information om anviste borgere til bolig Dokumentere i journalsystem, opdatere statistik og forskellige afrapporteringer Sikre mindst mulig tomgangshusleje ved effektiv administration Opdatere information i pjecer og på hjemmeside Udarbejde boligvisitationssag og statistik til Social - og Sundhedsudvalget halvårligt Du kan læse mere om boligerne, målgruppen og kriterier for boliganvisning på Rudersdal Kommunes hjemmeside: Boliger med støtte og pleje | Rudersdal Kommune Din profil Du har en relevant uddannelse/baggrund til at varetage ovenstående opgaver og helst erfaring fra det kommunale område. Du har en særlig evne til at skabe en god dialog og kan kommunikere ligeværdigt i tale og på skrift med borger med henblik på at give den bedst mulige vejledning og støtte. Du skal være klar til at argumentere for en faglig vurdering, hvis borger eller pårørende har et ønske vi ikke kan imødekomme. Du skal følge de detaljerede administrationsgange og kvalitetsstandarder, så alle borgere får en fair og lige behandling i kommunen. Du trives med mange forskellige administrative opgaver og kontaktflader i løbet af din arbejdsdag. Du kan arbejde selvstændigt, men søger også det gode samarbejde. Du har sans for detaljen i de administrative processer og er samtidigt god til at danne dig et overblik. Du kan arbejde struktureret, systematisk og prioritere dine opgaver. Du skal kunne (lære) begå dig i vores journalsystem Nexus, sagsbehandligssystem Acadre og beherske grundlæggende arbejdsfunktiner i Exel. Derfor skal du vælge os Vi er en afdeling, der har en uformel omgangstone, er tværfaglige og har en stor samarbejdsflade med øvrige enheder i kommunen. Du vil få et godt indblik i Sundhed og Forebyggelsesafdelingens mange forskellige opgaver. Vi har travle arbejdsdage, hvor der plads til humor og kollegiale hensyn. Vi er altid er klar med sparring og kollegial vejledning. Du får erfaring med myndighedsarbejdet i afdelingen for Rådgivning og Visitation, hvor der behandles mange forskellige henvendelser om rådgivning og støtte i et tværfagligt miljø. Du får en kollega, som du vil få et tæt arbejdsfællesskab med. Arbejdstiderne er flexible og der er i begrænset omfang mulighed for hjemmearbejde. Ansættelsesvilkår Vi tilbyder dig 28 timer ugentligt. Ansættelsen er foreløbigt 2 årig. Vi håber, at du kan starte senest 1. februar men gerne før. Om os Rådgivning og Visitation yder vejledning og træffer afgørelser om hjemmehjælp, rehabilitering, daghjem, ældre- og plejeboliger, boliger og bosteder, træning, demenstilbud m.m. Vi har ambitionen om at levere en helhedsorienteret indsats og skabe én indgang for borgerne. Vi er flere forskellige faglige profiler, der sammen kan yde den rette indsats på rette tidspunkt for borgerne. Rådgivning og Visitation har til huse på Stationsvej i Birkerød, lige over for S-togstationen. Ansøgning, samtale og kontakt Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Chef for Rådgivning og Visitation Birgitte Grønnegård Jepsen tlf 7268 5192 eller koordinerende sygeplejerske Louise Fangel Olsen på tlf 4611 5043 ( helst ml. 13.00-15.00) Vi forventer at indkalde til samtaler onsdag d. 13.12 fra kl. 14.00
Rudersdal Kommune
Indrykket 8. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk