Nyheder fra Birkerød

11 °
Mange skyer
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Birkerød og omegn

Job tilbydes:
Rudersdal Bibliotekerne søger en leder til betjening og materialer
Jobtitel Rudersdal Bibliotekerne søger en leder til betjening og materialer Om jobbet I Rudersdal Bibliotekerne arbejder vi målrettet på at styrke og udvikle vores tilbud til borgerne. Vi har fokus på høj faglighed og god personlig service. Vores kerneopgave er ”at fremme udvikling for og i fællesskab med borgerne gennem kultur, oplevelser, dannelse og læring”. Til juni åbner vi et nyindrettet bibliotek i Holte, som byens naturlige mødested for børnefamilier; for litteraturoplevelser og for kulturtilbud. Vi ønsker en leder der kan styrke indsatsen med værtskab og betjeningen i vores biblioteker, herunder at udvikle vores formidling til og med vores brugere. Du vil komme til at sætte fokus på at nytænke arbejdet med, samt forståelse og formidlingen af, materialesamlingen til voksne, som er en opgave vi sammen vil prioritere i de kommende år. Som leder får du personaleansvaret for 16 medarbejdere og det faglige ledelsesansvar for bibliotekets betjening og materialer. Du bliver en del af et lederteam bestående af bibliotekschefen og to afdelingsledere, hvor din lederkollega er leder for formidling og aktiviteter, samt hele børneområdet. Vi er i alt 40 medarbejdere der samarbejder i en teamstruktur på tværs af vores biblioteker. Derfor skal du have en interesse for ledelse af teams og trives med tværgående samarbejde, både internt i biblioteket og med eksterne parter. Vi arbejder i ledelsen med at delegere ansvar ud i organisationen og skabe gode rammer for, at vores faglige teams kan træffe de rigtige beslutninger. I stillingen ligger også ansvar for den daglige drift og logistik i vores tre biblioteker samt ansvar for vores it og bibliotekssystemet. Herudover er det naturligt, at du driver tværgående projekter og særlige indsatser. Din profil Du skal have erfaring fra et folkebibliotek og faglig viden om biblioteksdrift og -udvikling. Det vil være en fordel, at du kommer med ledelseserfaring og har lyst til at udvikle dig som leder. Vi forventer, at du er en erfaren projektleder og har gode relationelle kompetencer. Du er selvfølgelig vild med bibliotekets brugere og kan se værdien i at kunne tage en udlånsvagt eller to. Vi kan tilbyde dig Du får personaleansvar for en gruppe dygtige og engagerede medarbejdere, der alle har fokus på at give borgerne det bedst mulige bibliotekstilbud. Du får indflydelse på og ansvar for den videre faglige udvikling af Rudersdal Bibliotekernes tilbud og services. Vores mål er, at vores tilbud til stadighed opleves som relevant og interessant for vores mange forskellige brugere og målgrupper. Vi lægger vægt på helhedstænkning i biblioteket og i kulturområdet og samarbejder i netværk på alle niveauer, såvel i Rudersdal Kommune, som på tværs af kommuner. Om os Rudersdal Bibliotekerne huser tre fysiske biblioteker i Birkerød, Holte og Nærum, samt et selvbetjent bibliotekstilbud i Vedbæk. Med ’Det 4. Bibliotek’ kommer vi ud i hele Rudersdal kommune, som består af 10 byområder, og tilbyder alle borgere formidling uden for bibliotekets fysiske rammer. Rudersdal Bibliotekerne består af et dedikeret medarbejderhold på godt 40 rudbibbere, som samarbejder på kryds og tværs af fagligheder om at skabe det bedst mulige bibliotekstilbud til borgerne. Vores mission er at understøtte og fremme livslang læring, læsning, dannelse, demokrati og fællesskab. Du kan læse mere om vores vision og vigtigste strategiske indsatsområder i Rudersdal kommunes biblioteksstrategi ’Fælles om biblioteket’ her: https://rudbib.dk/sites/rudersdal.ddbcms.dk/files/files/page/strategi_version_10_final.pdf Ansættelsesvilkår Jobbet er på 37 timer pr. uge med start den 1. september 2024. Der vil være aften- og weekendarbejde. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansøgning Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor. Samtaler: Første samtale afholdes torsdag d. 13. juni og anden samtale onsdag d. 19. juni 2024. Det må forventes, at du skal løse en case til fremlæggelse til den anden samtalerunde.
Rudersdal Kommune
Indrykket 17. maj på JobNet
Job tilbydes:
Erfaren HR-jurist til Røde Kors asylafdeling
Har du lyst til at arbejde i verdens største humanitære organisation og blive en del af en enhed drevet af engagement, faglighed og sammenhold? Trives du i en hverdag, hvor du yder juridisk støtte og sparring til kollegaer på tværs af organisationen samtidigt med, at du understøtter strategisk udvikling af arbejdet med HR, så kan stillingen som HR-jurist måske være noget for dig. HR består af tre udviklingskonsulenter, en administrativ medarbejder, en studentermedhjælper – og måske dig? Sammen understøtter vi organisationens 360 ansatte fordelt på otte ansættelsesområder på Sjælland og i Jylland. Vi er et godt team med både faglig og menneskelig mangfoldighed forenet i et dynamisk arbejdsfællesskab, hvor vi tør udfordre hinanden og organisationen – til gavn for den samlede opgaveløsning med ansvarlighed, ordentlighed og udvikling for øje. Rammen for Røde Kors asylafdelings virke som operatør er kontrakten med Udlændingestyrelsen, og vi er dermed underlagt de statslige regler og følger overenskomster på det statslige område. Som HR-jurist kommer du til at understøtte Røde Kors asylafdelings kerneopgave - at sørge for, at asylansøgere i Danmark har et trygt, meningsfuldt og værdigt ophold med fremtidsperspektiv, mens de opholder sig i vores regi. Ligesom resten af Røde Kors bevægelsen bygger vores arbejde i asylafdelingen på Røde Kors’ syv principper. Dine opgaver/ansvarsområder: Din overordnede opgave bliver at yde sparring og rådgivning om personalejuridiske spørgsmål og medvirke aktivt til, at asylafdelingen agerer inden for gældende rammer og lovgivning på området. Da du vil være den eneste jurist, skal du kunne trives med en mangfoldighed af opgaver. Listen er ikke udtømmende, men her er eksempler på konkrete opgaver i stillingen: Sagsbehandling inden for det personalejuridiske område, herunder håndtering af svære personalesager Rundbordssamtaler, omsorgssamtaler, sygefraværssamtaler Holde dig løbende opdateret om ny lovgivning, regler og retspraksis inden for arbejds- og ansættelsesret Fortolkning af lovgivning og bidrag til fortolkning af overenskomster og organisationsaftaler Rådgivning omkring arbejdsskadesager og forsikringsspørgsmål Forhandling inden for flere af ovennævnte områder Undervisning af ledere og medarbejdere i udvalgte emner inden for HR-disciplinen Sparring omkring GDPR Lidt om dig: Du er en velfunderet HR-jurist med mindst fem års erhvervserfaring inden for det personalejuridiske område. Det vil være en klar fordel, at din erfaring stammer fra det statslige/offentlige område eller måske en fagforening. Du har dyb indsigt i personalejura og alle aspekter af offentlig arbejds- og ansættelsesret, arbejdsskadeforsikring, og du kombinerer juridisk indsigt med evne til at omsætte komplekst juridisk stof til forståeligt sprog. Derudover lægger vi vægt på, at du: Er teamplayer, som formår at samarbejde med forskellige fagligheder og se og forstå andres perspektiver Arbejder selvstændigt og formår at lave selvstændige vurderinger inden for din kompetenceramme Har fleksibel tankegang, et skarpt blik for forretningen og er god til at finde brugbare og pragmatiske løsninger Har stærke forhandlingskompetencer God til samarbejde med forskellige interessenter og kan begå dig på alle niveauer i organisationen Er udadvendt i din dialog med forretningen og ledelsen Er proaktiv og opsøgende, god til at skabe kontakter Kan navigere i en politisk styret organisation med et humanitært værdigrundlag – gennem veludviklet diplomatisk sans og pragmatisme Motiveres af at kunne bidrage til strategisk udvikling af HR Er en kompetent og tydelig kommunikator og formår at trænge igennem med dine budskaber Har undervisningserfaring og er god til formidling Gode digitale kompetencer Gerne kendskab til GDPR-lovgivningen, erstatningsret og kontraktsjura Du kan måske ikke sætte hak i alle ovenstående ønsker, men du skal være åben over for at tilegne dig de nødvendige kompetencer. Vi tilbyder: Ved at blive en del af Røde Kors asylafdeling får du et spændende arbejde i en organisation, som er kendetegnet ved en høj grad af diversitet, engagement, faglighed og fællesskab. Hos os får du gode muligheder for personlig og faglig udvikling, blandt andet gennem midler fra Den Statslige Kompetencefond, en bred samarbejdsflade, både internt i organisationen og med eksterne partnere, rig mulighed for tværfagligt samarbejde og mulighed for at bringe dine erfaringer og kompetencer i spil. Vi har vedvarende fokus på trygt og fordrende arbejdsmiljø, trivsel og fleksibilitet. Vi har et trivselsudvalg, en AC-klub, og er du kunstinteresseret, kan du nyde godt af Røde Kors’ Kunstforening. Vi tager imod dig med stor nysgerrighed og åbenhed og sørger for, at du lander godt i organisationen som vores nye Røde Kors-kollega. Læs mere om os her. Løn- og ansættelsesvilkår: Ansættelsen sker efter overenskomst for akademikere i staten Arbejdstid: 37 timer ugentligt Kørekort: Vil være en fordel, da det vil gøre det nemt at komme frem til vores lokationer i de forskellige landsdele Tiltrædelse: 1. august 2024 Arbejdssted: Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød Attester: Vi skal gøre opmærksom på, at der ved ansættelse bliver indhentet børneattest, og du skal fremvise en privat straffeattest Yderligere oplysninger: Ved behov for uddybende spørgsmål til stillingen kan leder af HR Lina Bruun Ladegaard kontaktes på telefon 2059 7554 Ansøgningsfrist: 5. juni 2024 Stillingen kan kun søges via vores online rekrutteringssystem ved at klikke på linket ”Søg jobbet”. Ved tekniske udfordringer kontakt support@hr-manager.dk Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt i to runder, med den første samtale 11. juni og anden samtale 21. juni
DANSK RØDE KORS ASYLAFDELING (ADM)
Indrykket 17. maj på JobNet
Job tilbydes:
Rudersdal Bibliotekerne søger en leder til værtskab og materialer
Jobtitel Rudersdal Bibliotekerne søger en leder til værtskab og materialer Om jobbet I Rudersdal Bibliotekerne arbejder vi målrettet på at styrke og udvikle vores tilbud til borgerne. Vi har fokus på høj faglighed og god personlig service. Vores kerneopgave er ”at fremme udvikling for og i fællesskab med borgerne gennem kultur, oplevelser, dannelse og læring”. Til juni åbner vi et nyindrettet bibliotek i Holte, som byens naturlige mødested for børnefamilier; for litteraturoplevelser og for kulturtilbud. Vi ønsker en leder der kan styrke indsatsen med værtskab og betjeningen i vores biblioteker, herunder at udvikle vores formidling til og med vores brugere. Du vil komme til at sætte fokus på at nytænke arbejdet med, samt forståelse og formidlingen af, materialesamlingen til voksne, som er en opgave vi sammen vil prioritere i de kommende år. Som leder får du personaleansvaret for 16 medarbejdere og det faglige ledelsesansvar for bibliotekets betjening og materialer. Du bliver en del af et lederteam bestående af bibliotekschefen og to afdelingsledere, hvor din lederkollega er leder for formidling og aktiviteter, samt hele børneområdet. Vi er i alt 40 medarbejdere der samarbejder i en teamstruktur på tværs af vores biblioteker. Derfor skal du have en interesse for ledelse af teams og trives med tværgående samarbejde, både internt i biblioteket og med eksterne parter. Vi arbejder i ledelsen med at delegere ansvar ud i organisationen og skabe gode rammer for, at vores faglige teams kan træffe de rigtige beslutninger. I stillingen ligger også ansvar for den daglige drift og logistik i vores tre biblioteker samt ansvar for vores it og bibliotekssystemet. Herudover er det naturligt, at du driver tværgående projekter og særlige indsatser. Din profil Du skal have erfaring fra et folkebibliotek og faglig viden om biblioteksdrift og -udvikling. Det vil være en fordel, at du kommer med ledelseserfaring og har lyst til at udvikle dig som leder. Vi forventer, at du er en erfaren projektleder og har gode relationelle kompetencer. Du er selvfølgelig vild med bibliotekets brugere og kan se værdien i at kunne tage en udlånsvagt eller to. Vi kan tilbyde dig Du får personaleansvar for en gruppe dygtige og engagerede medarbejdere, der alle har fokus på at give borgerne det bedst mulige bibliotekstilbud. Du får indflydelse på og ansvar for den videre faglige udvikling af Rudersdal Bibliotekernes tilbud og services. Vores mål er, at vores tilbud til stadighed opleves som relevant og interessant for vores mange forskellige brugere og målgrupper. Vi lægger vægt på helhedstænkning i biblioteket og i kulturområdet og samarbejder i netværk på alle niveauer, såvel i Rudersdal Kommune, som på tværs af kommuner. Om os Rudersdal Bibliotekerne huser tre fysiske biblioteker i Birkerød, Holte og Nærum, samt et selvbetjent bibliotekstilbud i Vedbæk. Med ’Det 4. Bibliotek’ kommer vi ud i hele Rudersdal kommune, som består af 10 byområder, og tilbyder alle borgere formidling uden for bibliotekets fysiske rammer. Rudersdal Bibliotekerne består af et dedikeret medarbejderhold på godt 40 rudbibbere, som samarbejder på kryds og tværs af fagligheder om at skabe det bedst mulige bibliotekstilbud til borgerne. Vores mission er at understøtte og fremme livslang læring, læsning, dannelse, demokrati og fællesskab. Du kan læse mere om vores vision og vigtigste strategiske indsatsområder i Rudersdal kommunes biblioteksstrategi ’Fælles om biblioteket’ her: https://rudbib.dk/sites/rudersdal.ddbcms.dk/files/files/page/strategi_version_10_final.pdf Ansættelsesvilkår Jobbet er på 37 timer pr. uge med start den 1. september 2024. Der vil være aften- og weekendarbejde. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansøgning Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor. Samtaler: Første samtale afholdes torsdag d. 13. juni og anden samtale onsdag d. 19. juni 2024. Det må forventes, at du skal løse en case til fremlæggelse til den anden samtalerunde.
Rudersdal Kommune
Indrykket 18. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk