Reparationskorporal søges til Det Kongelige Livgarde - Bliv en del af vores dygtige team!

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi og materiellet, der anvendes ved Den Kongelige Livgarde, har brug for dig! Ønsker du faglig og operativ tjeneste? Så er din fremtid måske hos os.

Om os

Værksted Høvelte er bemandet med militært og civile medarbejdere, som til daglig reparerer det materiel, der anvendes ved Den kongelige Livgardes kampenheder.

Ud over arbejdet på værkstedet, uddanner vi også militære medarbejdere til at indgå i beredskabskampgruppen.

Vores bemanding består af ca. 35 faste medarbejdere, en værkstedsleder, 1 assisterende værkstedsleder en driftsbefalingsmand, en driftsassistent og en driftsmand. Vi har to reparationssektioner med kollegaer, der er uddannet motormekaniker, elektronikfagtekniker, våbenmekaniker, en dæk/smøremand samt en reservedelssektion med to reservedelsekspedienter.
Desuden har vi i øjeblikket fire lastvognsmekanikerlærlinge og en finmekanikerlærling.

Vi forventer i januar 2025 at tage helt nye og supermoderne værkstedsfaciliteter i brug.


Om stillingen

Stillingen er en korporal stilling, men kan besættes af en fra konstabelgruppen.

Du skal sammen med driftsbefalingsmanden og driftsassistenten planlægge og tildele opgaver til vores værksteder og skal således gennem god planlægning skabe forudsætninger for, at de kan levere opgaveløsninger af høj kvalitet.

Du skal som driftsmand arbejde tæt sammen med ledelsen i reparationsdelingen.
Dine primære arbejdsopgaver:

- Driftsopgaver i SAP/DeMars (PM og MM).
- Modtage og fordele arbejdsopgaver elektronisk.
- Udfærdige civile indkøbsrekvisitioner.
- Varemodtage indkøbsrekvisitioner.
- Du vil være ”point of contakt” og vil i den forbindelse have kontakt til alle underafdelinger på Garderkasernen samt eksterne underleverandører

Sekundære opgaver:
- Føring af daglig melding.
- Kursusindstillinger samt opfølgning.
- Styring af delingens vognpark.
- Forefaldende kontoropgaver.

Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige og engagerede kollegaer og vil blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.
Vi vil i samarbejde med dig udfærdige en uddannelsesplan og løbende uddanne dig på aktuelle områder.

Du skal forvente at indgå i øvelsesvirksomhed samt uddannelse til at indgå i beredskab.


Om dig

Vi forestiller os, at du har et svendebrev som lastvognsmekaniker, motormekaniker, personvognsmekaniker, landbrugsmekaniker eller finmekaniker, smed eller lignende.
Du har kørekort kategori B.

Hos os er det dit daglige arbejde, der er med til at holde Forsvarets køretøjer kørende.
Det er derfor afgørende:

- At det, du foretager dig, skaber værdi for vores kunder.
- At du kan levere en opgaveløsning af høj kvalitet.
- At du sætter en ære i at udføre/aflevere opgaver af høj kvalitet.

Som Driftsmand er dagligdagen ofte uforudsigelig, og det haster ofte med at få køretøjerne tilbage til kunderne.
Som person er det derfor vigtigt:

- At du har flair for god service.
- At du kan arbejde selvstændigt.
- At du har gode samarbejdsegenskaber.
- At du vægter ordentlighed og loyalitet.
- At du er mødestabil og ærekær omkring dit arbejde/tjeneste.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en faglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

Dit faste tjenestested er Høvelte.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Seniorsergent Ian Donald Iversen på telefon 25 10 06 86.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 93 20 eller mail FPS-JOC@MIL.DK

Ansøgningsfristen er den 17. juli 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer inden for deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Øst - Høvelte, Høveltevej , 3460 Birkerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6072139

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet