Sundhedsfaglig Konsulent og Nærværende Sygeplejerske på Dag- og Botilbud Gefion

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om os:

Rudersdal Kommune søger en kompetent sygeplejerske til en fast stilling som sundhedsfaglig konsulent og nærværende sygeplejerske på Dag- og Botilbud Gefion.

Hos os bliver du en del af et engageret team, der dedikeret arbejder med udvikling og kvalitetssikring inden for det sundhedsfaglige område. Vi tilbyder en dynamisk arbejdsplads med imødekommende kolleger og spændende opgaver.

Dag- og Botilbud Gefion består af ca. 85 årsværk, der varetager komplekse socialpædagogiske og sundhedsfaglige opgaver. Pt. er der en sygeplejerske ansat på Dag- og Botilbud Gefion på 37 timer.

Vi arbejder ud fra en fælles forståelse af det autistiske handicap som en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der påvirker personens udvikling på det sociale, kommunikative og adfærdsmæssige område. Vi er et § 108- og § 104-tilbud og er beliggende naturskønt ved Sjælsø og Rude Skov i Birkerød.

Læs mere: https://www.rudersdal.dk/gefion

Arbejdssted og arbejdstid:

Stillingen er på fuld tid med et timeantal på 37 timer om ugen. Arbejdstiden er fordelt med 2/3 på Dag- og Botilbud Gefion og 1/3 tid i socialområdet i Rudersdal Kommune.

Ansvarsområder:

Stillingen har 2 forskellige funktioner, dels som primær sygeplejerske på Gefion og dels som sundhedsfaglig konsulent på tværs af socialområdet. Dine ansvarsområder som primær sygeplejerske på Gefion omfatter:

 • Medicinhåndtering og daglig sundheds- og sygepleje i samarbejde med medicinansvarlige og andre medarbejdere.
 • Sikre kontinuitet og helhedstænkning i den daglige indsats i samarbejde med kolleger og borgere.
 • Samarbejde med eksterne sundhedspersoner, fx praktiserende læger, psykiatere og neurologer.
 • Håndtere akutte sundhedsfaglige situationer.
 • Tilbyde sundhedsfaglig vejledning til borgere og pårørende.
 • Sikre praktikuddannelsen for de social- og sundhedsassistentelever som uddannes på Gefion.
 • Sikre det daglige kvalitetsudviklings- og kvalitetssikringsarbejde på Gefion, fx arbejdet med utilsigtede hændelser, egenvurderinger og tilsyn.

Dine ansvarsområder som sundhedsfaglig konsulent på tværs af socialområdet:

 • Koordination af og bidrag til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring inden for det sundhedsfaglige område, herunder medicinhåndtering, dokumentation og hygiejne.
 • Koordination af opgaver såsom vedligehold af retningsgivende dokumenter, sikring af vidensdeling og organisatorisk læring.
 • Udvikling af den sundhedsfaglige dokumentation og implementering af nye dokumentationssystemer på tværs af tilbud i socialområdet.
 • Opfølgning på arbejdet med utilsigtede hændelser på tværs af tilbud i socialområdet.
 • Vejledning i forbindelse med forberedelse og opfølgning på tilsyn.
 • Støtte til løbende overholdelse af gældende lovgivning på sundhedsområdet og implementering af ny lovgivning, nye vejledninger, nye nationale retningslinjer og lignende.
 • Sikring af den obligatoriske undervisning inden for medicinhåndtering, dokumentation og hygiejne.
 • Løbende rådgivning og vejledning inden for det sundhedsfaglige område.
 • Koordinering af sundhedsfaglige indsatser i socialområdet med indsatser i andre forvaltningsområder.

Fleksible arbejdstider:

Vi tilbyder fleksible arbejdstider med fokus på at tilgodese både medarbejdernes og borgerens behov. Arbejdstiden vil altid ligge i det tidsrum, hvor det giver mening at være til stede for både medarbejdere og borgere, og planlægningen af arbejdet vil ske i samarbejde med ledelsen.

Krav til ansøgere og kvalifikationer:

 • Autorisation som sygeplejerske.
 • Erfaring inden for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på sundhedsområdet er en fordel.
 • Evne til at arbejde selvstændigt såvel som i teams.
 • Gode kommunikationsevner og samarbejdsevner.
 • Evne til at navigere i en travl hverdag med mange forskelligartede opgaver.
 • Evne til samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder kommunale myndigheder/kontekster og interesseorganisationer.
 • Er en udviklingsorienteret sundhedsfaglig konsulent, der prioriterer faglighed og vidensdeling, og aktivt involverer sig i implementeringen af nye tiltag.
 • Kan håndtere forskellige medarbejderprofiler og udfordringer i hverdagen og ser værdien heri fra et samarbejds- og læringsperspektiv.
 • Besidder viden om autisme og har erfaring med at arbejde med borgere inden for autismespektret.
 • Besidder evnen til se på tværs med en nysgerrig og kreativ tilgang til fælles problemløsning.

Motivation og Onboarding:

Det relevante er om du er motiveret og har en positiv indstilling samt de rette menneskelige kvaliteter til at indgå i relationer med mennesker. Vi forventer, at du bidrager til en i forvejen stærk kultur. Derfor sørger vi for at du deltager i et grundkursus om ASF (autismespektrumforstyrrelse) hos os, som alle ledere og medarbejder deltager i, og senere et magtanvendelseskursus.

Der vil altså blive taget hånd om dig fra starten og undervejs i din udvikling. Din onboarding vil ligeledes bestå af tæt sparring og løbende 1:1-samtaler, hvor du vil kunne vende de udfordringer som du løbende vil møde.

Ansøgning:

Send din ansøgning og CV via linket senest den 24. april, 2024. Vi forventer at afholde samtaler d. 25. og 26. april.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Mikkel Stolbjerg Johansen, Centerchef, på msjo@rudersdal.dk eller telefon 72683444.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø præget af åbenhed, respekt og samarbejde. Rudersdal Kommune ønsker en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Rudersdal Kommune, Øverødvej, 2840 Holte

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 24-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6027647

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet