Søg stillingen som oversergent i reserven ved II Bataljon, Den Kongelige Livgarde

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ønsker du at opretholde din tilknytning til Forsvaret, ved at fastholde og udvikle dine kompetencer, vil vi opfordre dig til at søge en oversergentstilling i reserven ved II Bataljon, Den Kongelige Livgarde.

Om os

Reserveenheden ved II Bataljon, Den Kongelige Livgarde, har til formål at stille en passende pulje af aktive reservister til rådighed, med henblik på at støtte Livgardens enheder i løsning af relevante opgaver, og som generel aflastning og supplement til det faste personel.

Bataljonen tilbyder reservisterne mulighed for relevant tjeneste og uddannelse med henblik på at opbygge og vedligeholde den enkeltes nødvendige kompetencer, således reserveenheden til enhver tid kan støtte Livgardens enheder.

Bataljonens primære opgave er at uddanne soldater i Hærens Basis Uddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU).

Bataljonens sekundære opgave er at fastholde og videreudvikle den enkelte soldats kompetencer rent operativt og generelt som ansat i Forsvaret.

II Livgardebataljon består af tre kompagnier. 1. Uddannelseskompagni, som uddanner HRU, og 2. og 3. HBU-kompagni, som uddanner HBU.

Vores målsætning er at uddanne handlekraftige soldater af høj kvalitet, da garderne efter endt grunduddannelse skal gennemføre en skarp operativ opgave i form af bevogtning om bl.a. Hans Majestæt Kongen og de kongelige slotte og palæer, og HRU-soldaterne skal indgå i SRS efter endt uddannelse.


Om stillingen

Dette stillingsopslag er med henblik på at ansætte en række oversergenter til Bataljonens reserveenhed, og gælder derfor ikke en specifik funktion. Såfremt en kandidat vurderes egnet til ansættelse, vil der på baggrund af kandidatens tidligere tjeneste og den enkeltes kompetencer og kvalifikationer blive taget stilling til hvilken funktion, der matcher bedst.


Om dig

Du er uddannet oversergent og har som minimum erfaring som befalingsmand i enten HBU, HRU eller SRS ved en infanteri-, opklarings- eller logistikenhed i Hæren.

Du kan også være sergent og have et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Det er ønskeligt, at du tidligere har været udsendt for Forsvaret.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil.

Du har interesse for den operative tjeneste, herunder uddannelse og udvikling af de bedste soldater, og ønsker aktivt at deltage i udviklingen og løsningen af bataljonens og regimentets opgaver.

Som reservist ved II Bataljon skal du som udgangspunkt have mulighed for at blive indkommanderet ca. 5 dage årligt.


Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingen er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef kaptajn Dan Elver på e-mail: LG-2B-STCH@MIL.DK eller telefon 6187 1996.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfrist er den 6. juni 2024. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende. Rådighedsstillingen er til besættelse snarest muligt.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Garderkasernen Høvelte, Høveltevej , 3460 Birkerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6051340

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet