Korporaler søges til spændende og operativt job i mekaniseret infanterikompagni

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for tjeneste ved en operativ enhed? Så er det måske dig vi søger.

Om os

2. mekaniserede infanterikompagni er et af Hærens stående kompagnier. Vi har, med rod i I/LG, en lang og stolt historie, der går tilbage til Den Kongelige Livgardes oprindelse. I nyere tid har kompagniet samlet været indsat i Afghanistan på ISAF 9, Irak på OIR 1 og 10 samt Letland på NFP 2.

Som mekaniseret infanterikompagni er vi udrustet med PMV PIRANHA 5 med stabiliseret våbensystem (STAVS).

Kompagniets værdier er loyalitet, professionalisme, ærlighed, og faglighed. Efterlevelsen af disse værdier tilsikrer, at kompagniet altid har fokus på at skabe en enhed der kan løse de opgaver der stilles i fællesskab, samt at der prioriteres en åben og fri omgangstone.

Kompagniet kom hjem fra NFP i maj 2023 og på baggrund af missionen, samt kommende opgaver og aktiviteter, har kompagniet følgende fokus:

I 2024 skal kompagniet forberede at deltage i spændende øvelser og skydeperioder i både ind- og udland, kompentenceudvikle vores personel på alle niveauer og klargøre til at indtræde i et certificeringsår i 2025.

Kompagniet deltager i VIDAR beredskabet som Beredskabs UAFD E fra sommeren 2023 til sommeren 2024.

Om stillingen

Kompagniet søger korporaler til funktionerne Vognkommandør og Geværskytte 1.

Om dig

Du er korporal, og har forrettet tilfredsstillende tjeneste. Såfremt du er konstabel, skal du underskrive en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre og bestå korporaluddannelsen.

Du har kørekort til kategori B og ønskeligt kategori C, særligt hvis du ønsker at søge stillingen som vognkommandør.

Du tager ansvar for dig selv og dine kammerater, og du erkender, at selv den yngste konstabel har et ansvar for sig selv og sine nærmeste kolleger.

Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre dig bedre inden for egen funktion samt søge viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe sig et helhedsbillede og du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på, at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst og du udviser selvstændigt initiativ med henblik på at løse enhedens opgaver.

Du erkender, at dine gerninger og udtalelser har stor betydning for den enkelte, enheden og resten af forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter. Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Du har en positiv tilgang til din funktion, en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver og du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre. Du er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle, og du er et eksempel til efterlevelse for andre, også i svære situationer.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Thor Tangaa på telefon 25 55 13 66 eller mail LG-1B-200A@MIL.DK. Alternativt kan du kontakte kompagnibefalingsmand seniorsergent Jonas Enemark på telefon 24 82 46 82 eller mail LG-1B-201A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. juli 2024 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.
Stillingen er til besættelse den 1. august 2024, eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Garderkasernen Høvelte, Høveltevej , 3460 Birkerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6073125

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet