Arbejd som HR-jurist i verdens største humanitære organisation og støt asylansøgere med trygge ophold og håndtering af personalesager

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at arbejde i verdens største humanitære organisation og blive en del af en enhed drevet af engagement, faglighed og sammenhold? Trives du i en hverdag, hvor du yder juridisk støtte og sparring til kollegaer på tværs af organisationen samtidigt med, at du understøtter strategisk udvikling af arbejdet med HR, så kan stillingen som HR-jurist måske være noget for dig.

HR består af tre udviklingskonsulenter, en administrativ medarbejder, en studentermedhjælper – og måske dig? Sammen understøtter vi organisationens 360 ansatte fordelt på otte ansættelsesområder på Sjælland og i Jylland. Vi er et godt team med både faglig og menneskelig mangfoldighed forenet i et dynamisk arbejdsfællesskab, hvor vi tør udfordre hinanden og organisationen – til gavn for den samlede opgaveløsning med ansvarlighed, ordentlighed og udvikling for øje.

Rammen for Røde Kors asylafdelings virke som operatør er kontrakten med Udlændingestyrelsen, og vi er dermed underlagt de statslige regler og følger overenskomster på det statslige område.

Som HR-jurist kommer du til at understøtte Røde Kors asylafdelings kerneopgave - at sørge for, at asylansøgere i Danmark har et trygt, meningsfuldt og værdigt ophold med fremtidsperspektiv, mens de opholder sig i vores regi. Ligesom resten af Røde Kors bevægelsen bygger vores arbejde i asylafdelingen på Røde Kors’ syv principper.



Dine opgaver/ansvarsområder:
Din overordnede opgave bliver at yde sparring og rådgivning om personalejuridiske spørgsmål og medvirke aktivt til, at asylafdelingen agerer inden for gældende rammer og lovgivning på området. Da du vil være den eneste jurist, skal du kunne trives med en mangfoldighed af opgaver. Listen er ikke udtømmende, men her er eksempler på konkrete opgaver i stillingen:

 • Sagsbehandling inden for det personalejuridiske område, herunder håndtering af svære personalesager
 • Rundbordssamtaler, omsorgssamtaler, sygefraværssamtaler
 • Holde dig løbende opdateret om ny lovgivning, regler og retspraksis inden for arbejds- og ansættelsesret
 • Fortolkning af lovgivning og bidrag til fortolkning af overenskomster og organisationsaftaler
 • Rådgivning omkring arbejdsskadesager og forsikringsspørgsmål
 • Forhandling inden for flere af ovennævnte områder
 • Undervisning af ledere og medarbejdere i udvalgte emner inden for HR-disciplinen
 • Sparring omkring GDPR


Lidt om dig:
Du er en velfunderet HR-jurist med mindst fem års erhvervserfaring inden for det personalejuridiske område. Det vil være en klar fordel, at din erfaring stammer fra det statslige/offentlige område eller måske en fagforening. Du har dyb indsigt i personalejura og alle aspekter af offentlig arbejds- og ansættelsesret, arbejdsskadeforsikring, og du kombinerer juridisk indsigt med evne til at omsætte komplekst juridisk stof til forståeligt sprog.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • Er teamplayer, som formår at samarbejde med forskellige fagligheder og se og forstå andres perspektiver
 • Arbejder selvstændigt og formår at lave selvstændige vurderinger inden for din kompetenceramme
 • Har fleksibel tankegang, et skarpt blik for forretningen og er god til at finde brugbare og pragmatiske løsninger
 • Har stærke forhandlingskompetencer
 • God til samarbejde med forskellige interessenter og kan begå dig på alle niveauer i organisationen
 • Er udadvendt i din dialog med forretningen og ledelsen
 • Er proaktiv og opsøgende, god til at skabe kontakter
 • Kan navigere i en politisk styret organisation med et humanitært værdigrundlag – gennem veludviklet diplomatisk sans og pragmatisme
 • Motiveres af at kunne bidrage til strategisk udvikling af HR
 • Er en kompetent og tydelig kommunikator og formår at trænge igennem med dine budskaber
 • Har undervisningserfaring og er god til formidling
 • Gode digitale kompetencer
 • Gerne kendskab til GDPR-lovgivningen, erstatningsret og kontraktsjura


Du kan måske ikke sætte hak i alle ovenstående ønsker, men du skal være åben over for at tilegne dig de nødvendige kompetencer.



Vi tilbyder:
Ved at blive en del af Røde Kors asylafdeling får du et spændende arbejde i en organisation, som er kendetegnet ved en høj grad af diversitet, engagement, faglighed og fællesskab.

Hos os får du gode muligheder for personlig og faglig udvikling, blandt andet gennem midler fra Den Statslige Kompetencefond, en bred samarbejdsflade, både internt i organisationen og med eksterne partnere, rig mulighed for tværfagligt samarbejde og mulighed for at bringe dine erfaringer og kompetencer i spil.

Vi har vedvarende fokus på trygt og fordrende arbejdsmiljø, trivsel og fleksibilitet. Vi har et trivselsudvalg, en AC-klub, og er du kunstinteresseret, kan du nyde godt af Røde Kors’ Kunstforening.

Vi tager imod dig med stor nysgerrighed og åbenhed og sørger for, at du lander godt i organisationen som vores nye Røde Kors-kollega.

Læs mere om os her.



Løn- og ansættelsesvilkår: Ansættelsen sker efter overenskomst for akademikere i staten
Arbejdstid: 37 timer ugentligt
Kørekort: Vil være en fordel, da det vil gøre det nemt at komme frem til vores lokationer i de forskellige landsdele
Tiltrædelse: 1. august 2024
Arbejdssted: Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød
Attester: Vi skal gøre opmærksom på, at der ved ansættelse bliver indhentet børneattest, og du skal fremvise en privat straffeattest
Yderligere oplysninger: Ved behov for uddybende spørgsmål til stillingen kan leder af HR Lina Bruun Ladegaard kontaktes på telefon 2059 7554
Ansøgningsfrist: 5. juni 2024
Stillingen kan kun søges via vores online rekrutteringssystem ved at klikke på linket ”Søg jobbet”. Ved tekniske udfordringer kontakt support@hr-manager.dk
Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt i to runder, med den første samtale 11. juni og anden samtale 21. juni



INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

DANSK RØDE KORS ASYLAFDELING (ADM), Sandholmgårdsvej , 3460 Birkerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6051911

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet